Dansk havestil
Det danske landskab har gennem historien haft behovet for beskyttelse og
indhegning og derved ført til skabelsen af de rummelige afgrænsninger
og små vandløb der er kendetegnet ved det danske landskab.
En have i dansk havestil er Frederiksberg Have med slyngene vandløb,
grupper af træer og en sø samt pavilloner og kildegrotter. Det er dog en
specifik dansk havestil, som er kendetegnet for dansk havestil
og det er bondehaven. Bondehaven kan ses for eks. i mange
præstegårdshaver, på danske godser og i det såkaldte flagbed,
som typisk er anlagt rundt om flagstangen.

Hos anlægsgartner Klaus Madsen, er vi specialister i dansk havestil,
med stenbede, vandløb og små søer.
Så ønsker De en anderledes haveindretning, er De velkommen til at
kontakte os for en nærmere snak om mulighederne i netop Deres have.
 
 
 
 
Nyvangen 56 l 2750 Ballerup l Tlf: 40 59 30 56 l kontakt@gartner-km.dk